Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Proti vodce rozcvičkou

Stagnující ekonomika, všeobecný alkoholismus a pokleslé mravy ležely v žaloudku starostovi města Anapa. Toto ruské město v Krasnodarském kraji na pobřeží Černého moře je v v očích tamního primátora Pachmomova novodobou Sodomou či Gomorou. Nejoblíbenější potravinou je vodka, občané města kouří a dokonce mluví vulgárně. O tom, že nepracují není ani třeba hovořit. Ale starosta ví jak na to. 


Městskou vyhláškou zakázal kouření, pití alkoholu a sprostá slova. A aby jen nezakazoval, vymyslel i něco pozitivního: přikázal povinné ranní rozcvičky tak, je zdejší občané znali v dobách sovětského socialismu. Z každé bytovky tedy každý pracovní den bude muset před sedmou hodinou za zvuku hudby vyběhnout nejméně deset obyvatel, kteří se na ulici pustí do kliků, dřepů a dalších prostocviků, které je mají posílit nejen na těle, ale i na duchu. No, myšlenka je to krásná, ale představa, že by mne mohlo potkat něco takového, by ze mne mohla udělat abstinenta a nekuřáka a vulgarismy bych užíval, jen když bych byl v autě sám.