Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Má smysl soudit prastaré zločiny?

paragrafNedávno byl po určitých peripetiích, při nichž se soudy nemohly dohodnout, zda je či není celá záležitost promlčena, vynesen jeden z mála odsuzujících rozsudků za zločin spáchaný ve jménu komunismu. Bývalá prokurátorka z nechvalně známého procesu s Dr. Miladou Horákovou Ludmila Brožová-Polednová byla za podíl na justiční vraždě odsouzena k šestiletému vězení. Pouhý týden po pravomocném skončení trestního řízení ale podává nejvyšší státní zástupkyně prezidentovi republiky pro odsouzenou bývalou prokurátorku žádost o milost. Má tedy vůbec smysl konat v podobných starých věcech trestní řízení?


Určitě ano, a to i přes nespornou finanční náročnost, nemluvě o náročnosti profesní, protože soudit dnes podle rakouského trestního zákoníku, vydaného v polovině předminulého století, určitě není jednoduchá záležitost. Vezmeme-li si k ruce současný trestní řád, hned v prvním paragrafu se dočteme, že jeho účelem je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání pachatelů. Trestní řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Z uvedeného je zřejmé, že potrestání pachatele je jen jedním z cílů trestního řízení. To se projevuje právě i v naznačeném případě komunistické prokurátorky. V daném případě totiž hlavní smysl nedávno skončeného řízení není ve výkonu trestu odsouzené pachatelky, ale především v tom, že bylo konečně (bohužel až 19 let po změně režimu) konstatováno nezávislým soudem právního státu, že jednání komunistických nohsledů je zločinem dnes a bylo zločinem i ve své době.

A pokud jde o trest, i ten samozřejmě musel být uložen, byť v daném případě se jedná spíše o symbolický akt (zejména vzhledem k věku odsouzené). Účelem trestu totiž rozhodně není (nebo alespoň ne na prvním místě) satisfakce společnosti za utrpěné zločiny. Trest by měl vést především k nápravě odsouzeného a na této paní už budeme jen těžko něco napravovat. Rozhodnutí nejvyšší státní zástupkyně požádat pro odsouzenou z humanitárních důvodů o milost prezidenta republiky je proto zcela pochopitelné a správné.

 

One Response to Má smysl soudit prastaré zločiny?

  1. Antonín Hrubý says:

    Nechápu dost dobře paní Veseckou. Když soudy řekly, že věc je promlčená, podala si proti tomu dovolání k nejvyššímu soudu do Brna a jen díky tomu mohla být tato přisluhovačka režimu paní Brožová konečně odsouzena. Teď naopak paní Vesecká chce pro tutéž vražedkyni milost. Chápu, že asi důvodem je vysoký věk, ale to je zase jen díky tomu, že komunismus se udržel tak dlouho, a to právě proto, že všichni jeho odpůrci byli v padesátých letech podobným způsobem zlikvidováni.

Napsat komentář