Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Úvěrový podvod

Úvěrový podvod | www.trestni-rizeni.com

www.trestni-rizeni.com/dokumenty/trestne…/uverovy-podvod

Autentický text konkrétní pasáže nového trestního zákoníku od 1.1. 2010. (Ustanovení platné do 31.12.2009 najdete zde). § 211. Úvěrový podvod. (1) Kdo při …

Neoznámení trestného činu a další typy trestné … – Trestní řízení

www.trestni-rizeni.com/…/trestne…/neoznameni-trestneho-cinu

Podněcování k trestnému činu – trestný čin dle § 364 trestního zákoníku Schvalování trestného činu – trestný čin dle … 6, úvěrového podvodu podle § 211 odst.

3 Responses to Úvěrový podvod

 1. Radovan Levina says:

  Potřebuji organizaci zabívající se úvěrovými podvody.Donutili mě podvodným příslibem podepsat ,že ne peníze dostanu ale již jsem dostal,mohu přijít o dům za 2 500 000 Kč.Způsobená škoda 600-700 000 Kč.SPĚCHÁ.Na email.ledrad@seznam.cz

 2. Kája says:

  Úvěrový podvod

  Trestný čin, který klade nepravdivé informace o ekonomických podmínek, které jsou vyrobeny v souvislosti s žádostí o úvěr, trestný čin.
  Úvěrový podvod se řídí § 265b trestního zákona (SPC).

  Úvěrový podvod je abstraktní ohrožení trestný čin, který má být vypořádána v dostatečném předstihu před podvodu. To se provádí tím, že se činu, který představuje trestný čin, bez něj – na rozdíl od podvodu – podvádění nebo poškození potřeby. Nicméně, pokud jste následně dobrovolně brání věřitel musí vyplácet dávky na základě informací zůstává osvobozena od trestu (§ 265b odst. 2 trestního zákoníku).

  Existují tři různé činy:

  Prezentace na nepřesné a neúplné dokumentace (např. rozvahy)
  vytvoření písemné překroucení
  Není sdílení změn, ke kterým došlo v průběhu předložených dokumentů (vynechání trestný čin)
  Zejména trestný čin, musí být založeno na finanční situací dlužníka a pro rozhodnutí o žádosti o úvěr je významný.
  Doba splatnosti půjčky je třeba vykládat široce. Podle § 265b odst. 3, č. 2 trestního zákona, například, získat hotovostní půjčky, bankovní směnky, odklad peněžních pohledávek, ale také poskytnutím záruky v úvahu.

  Norma neplatí v případě, že je úvěr pro soukromé účely.
  To musí zahrnovat úvěrové žádosti o podnikání nebo společnost přes jiné společnosti.
  To je případ, kdy dlužníci a věřitelé jsou obchodníci ve smyslu obchodního zákoníku (§ 265b odst. 3, č. 1 trestního zákoníku).
  Pachatelé mohou být stále soukromá osoba jednající na základě plné moci, nebo na příklad působit jako agent pro operaci.

  Trest činí odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

  Praktická tip:

  V praxi hrajete úvěrového podvodu podružnou roli, protože dokonce s pokusu o podvod – že pokus o podvod tím, že dlužník vůči věřiteli – perfektní úvěrového podvodu za podvod ustupuje („předpisy pro hospodářskou soutěž“).

 3. Lída says:

  Úvěrový podvod Slovo úvěr je odvozen z latinského „credere“ (= věří). Takže každý, kdo chce půjčit peníze, budete muset věřit věřiteli splatit to znovu. Kdo se snaží nesprávné, neúplné nebo falešné informace, spáchá úvěrovým podvodům. I když dlužník proti věřiteli záměrně zamlčuje, že dříve předložené a závazné dokumenty jsou zastaralé, spáchá trestný čin, který tvoří trestný čin definovaný v této souvislosti, jedna opomenutí urážky. Trestní zákoník nyní definována v § 265b pouze úvěrového podvodu z obchodníků ve smyslu obchodního zákoníku jako trestný čin, nebo mezi dvěma soukromými osobami jednajícími oficiálně jménem obchodníků. Tento odstavec je tedy pouze její aplikace při společnost působí jako věřitelem a dlužníkem, jiné, než je – použít při prvním odklad, půjčky nebo záruky – pod falešnou hospodářství vztahů. § 265b trestního zákona není dotčeno, zda věřitel skutečně hospodářské škody došlo, ale je splněna tím, jen do výše popsaných jednání představujících trestný čin. Pachatelé, ale jeho akce ve zpětném pohledu ukazuje čas, takže žádná ztráta stále zůstávají nepotrestány. V opačném případě, ať už pokutu nebo trest odnětí svobody být vyhlášen. Až na tři roky Nicméně uplatnit v soudní praxi tato kapitola sotva. Pro všechny akty, které jsou vyjmenovány tady jsou již právně definovány a jsou považovány za podvod (§ 263). Takový vztah dvou trestných činů navzájem se nazývá „předpisy pro hospodářskou soutěž“. Vlastně, konkrétně „úvěrového podvodu“ v roce 1986 jako první právo formulovány tak, aby boj proti hospodářské kriminalitě. Chtěli potrestat již přípravy na podvodu.