Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Trestní rejstřík

Peněžitý trest a rejstřík trestů | www.trestni-rizeni.com

www.trestni-rizeni.com/…otazky/penezity-trest-a-rejstrik-trestu

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o pomoc. Byl jsem obžalován a uznán vinným podle § 201 odst. 1 trestního zákona – ohrožení pod vlivem návykové …

Zapisují se přestupky do rejstříku trestů? | www.trestni-rizeni.com

www.trestni-rizeni.com/…/zapisuji-se-prestupky-do-rejstriku-tr…

Dobrý den, prosím vás jak je to v případě přestupku? Je také zapsán v rejstříku trestu? Kamaráda přistihli při krádeži, zaplatil na místě pokutu městské policii …

2 Responses to Trestní rejstřík

 1. Míla says:

  Trestní rejstřík je důkaz konečného odsuzujícího rozsudku, ale také slouží k prokázání spolehlivosti a integrity osoby.
  Trestní rejstřík je důkazem dat:
  osoby, které byly legálně odsouzeni soudy v trestním řízení
  osoby, která byla podmíněně odložen právně stíháni soudem nebo státního zástupce,
  osob, který byl schválen vypořádání činné v trestním řízení zastavena soudem nebo státním zástupcem
  postupujte podle rozhodnutí nebo opatření související s předchozími údaji a
  další skutečnosti týkající se trestního řízení.
  Obsahuje také informace získané od příslušných orgánů jiných členských států Evropské unie.
  Trestní Záznamy jsou pro účely trestního řízení, občanskoprávního nebo správního řízení, a ochrany národní bezpečnosti a integrity a spolehlivosti certifikaci osob.
  Trestní Rekordní výsledky ve generálního prokurátora Slovenské republiky. Generálního prokurátora povinnost zajistit ochranu osobních údajů a jiných informací v trestním ze zničení, odcizení, ztráty, poškození, neoprávněným přístupem, neoprávněnými úpravami nebo rozšíření. Trestní rejstřík musí být v elektronické podobě.
  Rejstříku trestů
  Trestní rejstřík je veřejný dokument, který ukazuje, zda je nebo není osoba byla pravomocně odsouzena. Uvádí nezahladené odsouzeních v trestním řízení.
  Výpis z generálního prokurátora Úřadu vydané na žádost osoby, na kterou se vztahuje, a jejichž totožnost musí být ověřena, pokud trestní zákon nestanoví jinak.
  Žádost o rejstříku trestů lze podat státnímu zastupitelství, obcí, vedoucí kanceláře (klikněte pro zobrazení je zde), nebo na velvyslanectví Slovenské republiky v zahraničí. Žádost musí být předložena na formuláři, který bude poskytované v místě aplikace.
  Žádost o rejstříku trestů musí obsahovat:
  příjmení, rodné příjmení, jméno nebo příjmení počáteční (v případě, že došlo ke změně) nebo přezdívka, komu se žádost vztahuje,
  datum narození, číslo sociálního zabezpečení, místo a okres narození, adresa trvalého bydliště a kdo se narodil v cizí zemi narození,
  občanství,
  sex,
  Jméno, příjmení a rodné příjmení rodičů (zobrazuje rodný list jen v případě pochybností o totožnosti žadatele).
  Praktické rady: Informace na žádosti musí být vyplněny čitelně a spolehlivě (bez prečiarkovania, přepisování, vymazávání, přelepení apod.) tak, že nemohou být odstraněny, a změny (tj. žádné tužka, inkoust pero nebo keramika).

  Chcete-li ověřit správnost údajů uvedených v žádosti je nutné předložit občanský průkaz nebo jiný doklad o totožnosti. Cizinec musí předložit rodný list přeložen do slovenštiny a cestovním pasem nebo jiným průkazem totožnosti. Všechny požadované dokumenty musí být předloženy v originále (kopie nestačí – i když jsou oficiálně certifikovány).

  Žádost o rejstříku trestů může podat trestní rejstřík, aby se osoby, na které se vztahuje, ale také osoba pověřená žadatelem. Povolení musí být ověřen notářem nebo jiným příslušným orgánem, aby ne starší než 30 dní a připojí se k žádosti.
  Praktické rady: Pokud žádáte výpis z rejstříku trestů pro jakoukoliv jinou osobu, s výjimkou pravomoci a potřebuji vaši identifikační kartu s sebou a průkazu totožnosti osoby, kterou zastupujete. V případě cizince, budete muset přinést svůj pas a rodný list přeložen do slovenštiny.
  Odpisy trestní rejstřík
  Rejstřík trestů odpisy (což je veřejnou listinou) poskytuje informace o všech pravomocného odsouzení, v průběhu věznění a zadržování, a odsouzení byli na uvážení soudu nebo zákonem vymazány.
  Odpisy rejstříku trestů také obsahuje informace o:
  pravomocné rozhodnutí soudu nebo státního zástupce o podmíněném zastavení trestního stíhání
  pravomocné rozhodnutí soudu nebo státního zástupce schválení urovnání a věc,
  konečné přesvědčení slovenský občan nebo osoba, která má trvalý pobyt na území Slovenské republiky, je soud jiného státu, pokud právní účinky rozhodnutí ve Slovenské republice stanoví mezinárodní smlouvy nebo zvláštní právní předpisy.
  Generální prokuratura vydala výpis z rejstříku trestů odpisy pouze na žádost příslušných orgánů nebo oprávněné osoby uvedené v zákoně o trestní. Odpisy trestní záznam může být vydáno příslušnému orgánu nebo osobě oprávněné ze zákona pouze k tomuto účelu určen.
  Praktické rady: Tento pozměňovací návrh se snaží zabránit možnému zneužití osobních údajů obsažených v odpisové rejstříku trestů, jejich nekontrolované šíření jaderných zbraní a případné úpravy obsahu. To znamená, že osoba není oprávněn požádat o samotného odpisování rejstříku trestů. Výjimkou jsou pouze ty, kteří hledají zaměstnání v bezpečnostní službě nebo technického nebo služebního personálu těchto služeb, nebo žadatel o zkoušku způsobilosti (podle zákona o soukromých bezpečnostních) pro přezkoumání integrity a spolehlivosti.
  Osoba, jejíž vede evidenci týkající se trestních, výpis z rejstříku trestů odpisy zkontrolovat a provést jejich seznam.

 2. Líba says:

  Záznam v trestním rejstříku nebo policejní záznam je záznam osoby trestné činnosti, obvykle používají potenciálními zaměstnavateli, věřitelé atd. posoudit jeho nebo její důvěryhodnost.Informace obsažené v rejstříku trestů se liší mezi jednotlivými zeměmi, a dokonce i mezi soudními orgány v dané zemi. Ve většině případů se uvádí všechny non-vymazány trestných činů a může také zahrnovat dopravní přestupky, jako je rychlá a opilý za volantem. V některých zemích je záznam omezeny na skutečné odsouzení (kde jednotlivec přiznal nebo byl shledán vinným kvalifikovanou soudu), zatímco v jiných to i zatýkání, odmítá poplatky, poplatky za probíhající a dokonce poplatky, které se jedinec byl zproštěn obvinění.Ten politika je často argumentoval, že porušení lidských práv, protože to funguje v rozporu s presumpcí neviny tím, že vystaví lidi diskriminace na základě neprověřené tvrzení.