Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

Sníží se kriminalita, když zločinci dostanou zaracha?

Domácí vězení neboli tzv. zaracha zná zřejmě většina z nás z dětství jako jedno z možných opatření, které mělo zabránit našim lumpárnám. V rámci výchovy v rodině se jednalo o opatření relativně účinné. Může však podobný trest fungovat i pro pachatele trestné činnosti?


V souvislosti s připravovaným trestním zákonem se mluví o novém druhu trestu, o tzv. domácím vězení. Může to skutečně přispět ke snížení kriminality a zlepšení právní kultury, nebo se jedná spíše o snahu odlehčit přeplněným věznicím?

V rodině to fungovalo proto, že rodiče, pokud to mysleli skutečně vážně, si dokázali dodržení domácího vězení ohlídat a vynutit. Na druhou stranu to kladlo vyšší nároky i na ně. Pokud by nás bývali nechali být, nemuseli by hlídat, jestli skutečně sedíme doma, nemuseli by pro nás vymýšlet nějaký program či pracovní náplň a mohli by se v klidu věnovat svým záležitostem.

Aby domácí vězení fungovalo i jako trest za trestný čin, bylo by opět třeba zajistit dostatečný dohled nad výkonem tohoto trestu. Ministerstvo spravedlnosti má představu o elektronickém sledování. Každý odsouzený by měl jakýsi náramek, který by umožňoval sledovat, zda se odsouzený skutečně zdržuje v pro něj vymezené oblasti. To ale určitě nebude levná záležitost a justice už dneska patří k nejdražším resortům státní správy, nehledě na mizerný ekonomický stav státu obecně. Uvažuje se proto o tom, že na přechodnou dobu by kontrolu odsouzených prováděli třeba pracovníci probační a mediační služby. To je ale už naprosto absurdní. Probační a mediační služba nemá dostatečné pravomoce a ani materiální prostředky, takže odsouzení by v podstatě měli jen minimální pravděpodobnost, že je někdo přijde zkontrolovat.

Spíše si myslím, že ministerstvo spravedlnosti skutečně jen chce snížit počet odsouzených ve věznicích. Situace ale bude podobná jako u trestu obecně prospěšných prací, který začal být ukládán od roku 1997. Když soudy začaly tento trest ve větším rozsahu používat, pochvalovalo si vedení resortu spravedlnosti, že podstatně ubylo odsouzených k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Během dvou tří let ale situace byla zase v původních kolejích, protože se zjistilo, že odsouzení nemají dostatečný zájem obecně prospěšné práce vykonávat, takže téměř polovina těchto trestů se dnes znovu přeměňuje na trest odnětí svobody (pozn.: pokud odsouzený neodpracuje trest obecně prospěšných prací do jednoho roku nebo v té době nevede řádný život, přemění soud obecně prospěšné práce na nepodmíněné odnětí svobody tak, že za každé dvě neodpracované hodiny obecně prospěšných prací vyměří jeden den trestu odnětí svobody). A s domácím vězením to bude podobné. I to bude muset mít alternativu v odnětí svobody pro případ, že by domácní vězení bylo porušeno a nemyslím si, že by jeho porušení bylo něčím výjimečným. To pak navíc přidělá i další práci už tak pomalým soudům, protože soudce se bude muset věcí zabývat dvakrát. Nejprve uloží trest domácího vězení a pak bude muset tento trest přeměňovat na odnětí svobody. Takže, nebylo by lepší ty zločince zavírat do vězení rovnou?

 




Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>