Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Rozvod manželství

Rodina u soudu, aneb jak to bude, když se doma nedohodnete

www.rodinausoudu.cz/

Snahou těchto stránek je seznámit veřejnost se základními pojmy, které přináší rodinné právo, jako např. rozvod manželství, svěření dítěte do výchovy jednomu …

Žaloba o rozvod manželství – tzv. dohodnutý rozvod (vzor) | Rodina …

www.rodinausoudu.cz/zaloba-o-rozvod-manzelstvi-tzv-dohod…

Plánujete rozvod a bojíte se, že vás u soudu budou příliš trápit? Pokud jsou srozvodem srozuměni oba manželé, lze rozvodové řízení značně zjednodušit.

2 Responses to Rozvod manželství

 1. Sari says:

  Zrušení manželství je právní úkon, který nemusí vždy shodovat s pár je emocionální trhání na kusy. Rozvod je obvykle bolestivý proces pro všechny zúčastněné. I když to může trvat dospělým čas získat psychologickou rovnováhu, zda nejsou děti nikdy obnovit stabilní perspektiva pokračuje být diskutován. Post-rozvod nepřátelství mezi dospělými, kromě přímo poškozují děti, je, zda indikátor, který emocionální rozdělení není kompletní.

  V USA, míra rozvodovosti rostou od počátku 20. století, a to zejména od roku 1970, kdy byl zaveden ne-rozvod chyby. Někteří odborníci tvrdí, že uvolnění rozvodových zákonů pomohlo, aby manželství silnější zakořenění ji hlouběji do osobního výběru, i když jen velmi málo lidem dovednosti potřebné k práci se nevyhnutelné obtíže, které vznikají v manželství.

 2. Kati says:

  Rozvod (nebo zrušení manželství) je konečná ukončení manželského svazku, zrušení právní povinnosti a odpovědnost manželství a rozpuštění manželském svazku mezi stranami (na rozdíl od zrušení , který deklaruje manželství za neplatné). Rozvod zákony se liší výrazně po celém světě, ale ve většině zemí vyžaduje sankci soudu nebo jiného orgánu v právním procesu. Právní proces rozvodu může také zahrnovat problematiku výživného (manželské podporu), péče o děti , alimenty , rozdělení majetku a rozdělení dluhu. Ve většině zemí monogamie je vyžadováno podle zákona, tak rozvod umožňuje každému bývalý partner vzít další, kde mnohoženství je legální, ale polyandrie není, rozvod umožňuje ženě, aby si vzal nového manžela.
  Univerzita svatého Augustina odhaduje, že v USA, 40% až 50% všech prvních sňatků a 60% druhého manželství končí rozvodem. Ve Spojeném království, podle PND (Úřad pro národní statistiku), manželství končí v rozvodu po 15 letech v Anglii a Walesu se zvýšil z necelých 1 v 4 (22%) všech manželství v roce 1970, aby třetina (33%) ze všech manželství v roce 1995.
  Rozvod je právní rozpad manželství. Jako každé hlavní životní změnu, může rozvod být stresující zážitek. Ovlivňuje finance, uspořádání bydlení, práce v domácnosti, plány a další. Pokud rodina zahrnuje děti, mohou být hluboce ovlivněny.
  Řada zemí má od roku 1970 legislativně umožnit rozvod, včetně Itálie (1970), Portugalsko (1975), Španělsko (1981), Irsku (1996) a na Maltě (2011). Dnes, jediné země, které neumožňují rozvod jsou Filipíny (i když muslimové mají právo na rozvod) a Vatikán , církevní stát, který nemá žádný postup pro rozvod.

Napsat komentář