Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Šikana ve škole

 

Šikana ve školách – Seminarky.cz

Šikana ve školách. Pojem šikana – fyzická agrese, slovní agrese a zastrašování zbraněmi, krádeže, ničení, manipulace s věcmi, násilné a manipulativní 

 


 

Šikana ve škole a trestní právo – www.trestni-rizeni.com

Pro vnitřní potřeby škol byla šikana definována metodickým pokynem ministerstva školstvíjako „jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, 


 

Morálka občana ČR

(Definice šikany z metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze  Na příčiny zamoření škol šikanou odpovídá odborník – psycholog dr. 

 


 

Šikana ve škole, aneb jak to vidím já

Jedna matka mi poslala novinové výstřižky o šikaně ve škole, o zlém chování některých  A přitom od dávných dob, co se v praxi se školní šikanou setkávám, 

 

Učitelské noviny

„Přestože jde o školy, kde je výukové klima poměrně příznivé, šikana na nich také …. Na základě školní mapy šikany si pedagogický sbor přesně určí všechna 

 


 

Šikana ve škole

Jedna matka mi poslala novinové výstřižky o šikaně ve škole, o zlém chování některých učitelů, o ponižování a útlaku dětí – a ovšem i o celkové nemravnosti 

 

Lze vůbec bojovat proti šikaně ve školách a agresivitě dětí? Blog 

4. říjen 2008  A pokud už šikana na škole propukne, tak ji všemi silami nemilosrdně potlačit. Klidně vyloučením ze školy nebo trestním stíháním. 

 


 


 

Iniciativa proti šikaně

Důvodem vzniku INICIATIVY je alarmující výskyt šikany na školách Cílem Iniciativy je prosazování nových nástrojů boje se školní šikanou