Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Rozvod manželství

 

Rozvod manželství, ano nebo ne? | Můj vztah

Rozvod manželství představuje v životě manželů a celé rodiny zásadní změnu. Jde o závažné rozhodnutí. Zda přistoupit k rekonstrukci vztahu, nebo k rozvodu

 


 

Žaloba o rozvod manželství – tzv. dohodnutý rozvod –  Rodina u soudu CZ

 

Kromě toho musí být k žalobě o rozvod manželství připojeny i následující listiny :  Za žalobu o rozvod manželství se platí soudní poplatek ve výši 1.000,- 


 

Žaloba o tzv. nesporný (smluvený) rozvod – Právník.cz

Formulář žaloby a komentář k rozvodu manželství podle §24a Zákona o rodině. Panuje-li mezi manželi shoda o tom, že se spolu rozvedou a jsou-li schopní se 

 


 

Rozvod manželství | Průvodce rozvodem

Rozvod manželství je sám o sobě dost stresující záležitostí a je dobré mít se při něm o co opřít. Naše e-kniha vám pomůže získat odborné a praktické 

 

Návrh na rozvod | vzory.cz | Vzory smluv | Máte na to právo |

K zveřejněným návrhům v oblasti rodinného práva – návrh na rozvod manželství a návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilým dětem si dovoluji 

 


 

J§ Občanske právo : Rozvod manželství, vyživné rozvedeného manžela

Když nejsou schopni domluvit se na rozvodu, je možno manželství rozvést, aniž mají předem dohodnuty vztahy k dětem a k majetku? 

 

Bona poradna | Jak postupovat u rozvodu

Domluvit se s druhým manželem o rozdělení majetku, u advokáta nebo notáře tuto dohodu ověřeně podepsat. Dohodu pak přiložit k návrhu na rozvod manželství a 

 

 

 


 

Rozvod manželství rodičů nezletilých dětí

Obecná zákonná úprava týkající se rozvodu manželství uvádí, že soud může manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce