Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Exekuce

Exekutor poskytuje právní pomoc jak před, tak i po nařízení exekuce, poskytuje veškerý právní servis, spojený s exekucí a vymáháním pohledávek. Využít služeb exekutora můžete nejen při samotné exekuci, ale i jako prevenci před zdlouhavém soudním řízení.

Exekutoři dostali značné pravomoci, mohou si sami zvolit, jestli je vhodnější vymáhat peníze od dlužníka vysátím jeho účtu nebo třeba prodejem auta. Zvýšila se tak sice vymahatelnost práva, zákon ale nezavedl nezávislou kontrolu, která by exekutory účinně tlačila k odpovědnosti za své jednání. Zákon říká, že exekutor by měl obstavovat majetek v přiměřené výši vůči vymáhané pohledávce. Praxe ale bývá jiná.

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést čtyřmi způsoby: srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů, přikázáním pohledávky (mj. z bankovních vkladů), prodejem movitých věcí a nemovitostí a prodejem podniku.

Exekutoři a exekutorské úřady v rámci exekuce provádí zejména:

  • Výkon exekučních titulů, t.j. rozhodnutí soudů, notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti a dalších rozhodnutí o exekuci.
  • Sepisuje exekutorské zápisy
  • Provádí dražby movitých věcí a nemovitostí
  • Úschovy cenných papírů, peněžitých prostředků a věcí
  • Poskytuje právní pomoc oprávněnému nebo povinnému