Bloud

I bez mapy s námi nezabloudíte

By

Advokátní služby

Advokát je osoba zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Advokát je bezúhonná osoba s vysokoškolským vzděláním dosaženým na právnické fakultě univerzitního směru a plnou způsobilostí k právním úkonům, která složila advokátní zkoušku a advokátní slib.

Advokátní kancelář  poskytuje kromě zastupování před soudy a rozhodčími soudy komplexní advokátní služby zejména v oblastech práva obchodních společností, práva závazkového, obchodního, stavebního, duševního vlastnictví, práva životního prostředí, pracovního, konkursního, pojišťovacího, hospodářské soutěže, nekalé soutěže, finančního,  pojišťovnictví, odpovědnosti za výrobek, práva upravujícího nakládání s odpady a práva upravující provozování vodovodů a kanalizací.

Kompletní právní servis pro podnikatele zahrnující oblast obchodního, občanského a trestního práva. Poskytování daňových a účetních služeb včetně zpracování mezd. Zastupování před soudy, rozhodčími orgány a Evropským soudem pro lidská práva. Kompletní vedení agendy jednoduchého a podvojného účetnictví pro plátce i neplátce DPH 

Účetní poradenství a metodika, včetně zpracování právními předpisy uložených i doporučených směrnic. Daňové poradenství a expertisy v oboru přímých a nepřímých daní, optimalisace daňového zatížení. Ekonomické poradenství Kompletní zpracování mezd a personální agendy, včetně veškerých s tím souvisejících úkonů